UN ESP(L)AI DIFERENT


Idea: Karme Millán i Núria Gómez

Inici: Estiu 2015                                          Estat actual: INACTIU

OBJECTIU:
Connectar als nens amb les seves emocions i pensaments limitadors, per tal d’encoratjar-los a que per ells mateixos trobin la forma de transformar allò que li provoca algun conflicte, ja sigui intern o extern.

TALLERS
Tenen una durada aproximada de 3h en un Espai-Esplai que considerem diferent, degut a que no és un Espai exclusivament de jocs, ni tampoc és un Esplai d’estiu tradicional, on els nens van a passar el temps mentre els pares o familiars treballen, és un Espai per a treballar coses que habitualment no es practiquen durant el curs a les escoles. És també una petita revisió de com ha anat el curs, respecte a les relacions amb els altres, els mestres i els pares, així com amb els estudis. Aquesta revisió pretén donar claredat al nen del seu grau d’implicació i de la seva responsabilitat davant el curs. Veient el que els agrada, el que rebutgen, el que canviarien, el que ells farien, com ho farien i com ho proposarien.
Als tallers es convidaran als pares i als mestres com a oients, per a que coneguin aquestes inquietuds. Es tanca l’Esp(l)ai d’Estiu amb una taula rodona, entre adults i nens, on és prioritari trobar punts d’apropament i comprometre’s a aplicar-los. A aquesta taula també pot assistir la direcció de les escoles del municipi i professionals de diferents tipus d’educació, inclosa l’educació lliure i l’educació a casa, per tal que es coneguin realitats diferents i com funcionen.AHESAT PROJECTES

Un dels temes vitals de la nostra entitat és el d’estar involucrada socialment mitjançant PROJECTES creats pels propis associats principa...