HORT SOCIAL

tot d'hORt

Idea: Karme Millán

GRUP DE TREBALL: Rubén Bernáldez; Susana Pérez; Lupe Zambrano; Alejandro García;

Direcció del Projecte: Luis C. Caparrós

Estat actual: Ja estan assignats els terrenys on es realitzarà el projecte: 

- Espai sectoritzat dins de la Masia Vilarenc Zenith de Calafell


OBJECTIU
Aquest projecte pretén crear una forma diferent de participació comunitària, saludable i sostenible. Un espai de trobada i intercanvi, amb grans possibilitats lúdiques, educatives i de reflexió per a tots/es.
En aquest projecte tenen cabuda les persones de totes les edats, creences, orígens i formes de vida, amb la finalitat de fomentar la participació de tots els sectors de la població en la recuperació de especies autòctones, i el manteniment d’una agricultura respectuosa amb el medi ambient, així com crear al mateix temps, una alternativa cultural i d’oci que fomenti la idea del desenvolupament sostenible.
S’ofereix la possibilitat de desenvolupar noves formes de relacions interpersonals, socials i econòmiques, amb la metodologia del Hort comunitari i ecològic, que recupera espais en desús. Es potencia la cultura de la proximitat, així com el coneixement, convivència i col·laboració veïnal, i també impulsar la creativitat, i la imaginació, per millorar la vida i la imatge del Municipi, conscienciant-se dels beneficis de formar part activa de la vida comunitària.
Participar en intercanvis de llavors amb els pagesos per conèixer i preservar l’agricultura autòctona.  
Promoure bones pràctiques ambientals: gestió de residus, estalvi d’aigua i agricultura ecològica i de la permacultura que busca aprofitar els cicles de la pròpia natura per estabilitzar la collita tant en quantitat com en qualitat.
L’Hort Social és una eina de intercanvi, que resulta una gran inversió a mig i llarg termini, per aquelles societats que pretenguin l’evolució i progrés  de tots els seus veïns.  
Núria Gómez

AHESAT PROJECTES

Un dels temes vitals de la nostra entitat és el d’estar involucrada socialment mitjançant PROJECTES creats pels propis associats principa...