AHESAT PROJECTES

Un dels temes vitals de la nostra entitat és el d’estar involucrada socialment mitjançant PROJECTES creats pels propis associats principalment.
Per AHESAT l’impacte social d’un projecte sempre representa un retorn satisfactori, doncs el benestar dels col·lectius beneficiats pels projectes, és també el benestar dels que desenvolupem la tasca.
El sistema de treball sempre comença per la creació de Grups de Treball formats per persones motivades per un mateix tema, doncs aquesta és la manera de que es creï una bona sinergia de grup i prosperin les idees.
Després d’una intensa turmenta d’idees, el grup comença a donar forma al projecte. En aquesta fase cal fer un bon estudi de camp, valorant els pros i contres i investigant idees de característiques similars per prendre referències.
Els Projectes que sorgeixen d’aquests Grups de Treball són derivats a l’Assemblea de Socis, si escau. Això succeeix quan es tracte d’algun tema nou en el que mai abans l’entitat ha participat.

AHESAT PROJECTES

Un dels temes vitals de la nostra entitat és el d’estar involucrada socialment mitjançant PROJECTES creats pels propis associats principa...